สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียง เวทีสาธารณะ กสม.พบประชาชนในภูมิภาค (ภาคเหนือ)

นางสาวมัณฑนา อาษากิจ หัวหน้าฝ่ายรายการและทีมงาน สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz. ถ่ายทอดเสียง " เวทีสาธารณะ กสม.พบประชาชนในภูมิภาค (ภาคเหนือ)" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา.

 ผู้ส่ง :