สวท.เชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2556

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2556 เพื่อสร้างความรักความผูกพันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและองค์กร เมื่อค่ำวันที่ 4 ม.ค.56 ที่ผ่านมา

ฝ่ายเตรียมเสบียง
ผอ.จิรพร ให้พรปีใหม่ 2556
ครัวหมูย่าง
ทุกคนมากันพร้อมหน้า
แรงส์

 

ทีมงาน 98 Happy Time เชียงใหม่
ผอ.จิรพร มอบรางวัลใหญ่แก่ผู้โชคดี


ผู้ส่ง :