สวท.เชียงใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด " เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน " ณ ด้านหน้าตึกสวท.เชียงใหม่ โดยมีเด็กๆและผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา.

ส่วนหนึ่งของทีมงาน สวท.เชียงใหม่
เด็กๆมาลงทะเบียนกันก่อน
การแสดงแรกของเวทีวันเด็กที่สวท.เชียงใหม่
ผอ.จิรพร มอบของขวัญให้แก่น้องๆ

 

กิจกรรมปาเป้า
มัจฉาพาโชค
เด็กๆมีความสุขที่ได้ของขวัญ
ส.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ มอบรถจักรยานให้แก่น้องๆ
ท่านผู้ว่าธานินท์ สุภาแสน ให้เกียรติกล่าวโอวาทและมอบของขวัญแก่เด็กๆ


ผู้ส่ง :