สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางสาวเดือน อินต๊ะ หัวหน้าฝ่ายบริหาร สวท.เชียงใหม่พร้อมทีมงาน ถ่ายทอดเสียงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทางคลื่น FM 93.25 MHz. ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา.

ช่างเทคนิคเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทอดเสียง

 

นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


ผู้ส่ง :