สวท.เชียงใหม่ รับมอบสิ่งของบริจาค โครงการ 42 ปี สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมงาน รับมอบสิ่งของบริจาค จากบริษัทห้างร้าน องค์กรต่างๆและแฟนรายการ ตามโครงการ 42 ปี สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน โดยจะนำไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 - 26 มกราคม 2556.

ศิลปินวงไม้เมือง
จักรยานสวยๆจากแฟนรายการ
คุณแคท รัตกาล อาร์สยาม
คลังน้ำมันเชียงใหม่

 ผู้ส่ง :