สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 37

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการพร้อมทีมงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ทำการถ่ายทอดเสียง งานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 37 ณ เชิงสะพานนวรัฐ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมาก.

 ผู้ส่ง :