สวท.เชียงใหม่ผลิตรายการพิเศษนอกสถานที่ พื้นที่จังหวัดลำพูน

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตรายการนอกสถานที่ " รอบรู้ สู้ภัยวิกฤต " ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต กรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม กัซซันมารีน่า กอล์ฟคลับ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรเอกชนนอกเหนือจากที่จัดตั้งตามระเบียบกฎหมาย เช่นชมรม OFF ROAD ร่มบิน วิทยุชุมชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

กัซซันมารีน่า กอล์ฟคลับ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ทีมงานเตรียมสถานที่
สัมภาษณ์ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

 

สัมภาษณ์ คุณวิทยา ตรียกุล ประธานอปพร.อำเภแฝาง
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้่ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน


ผู้ส่ง :