สวท.เชียงใหม่และ 98 Happy Time Chiangmai จัดกิจกรรมเมาไม่ขับ ปี 2556

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับบริษัทฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตรายการวิทยุ 98 Happy Time เชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา

 ผู้ส่ง :