รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม สวท.เชียงใหม่

นางสาวศันสนีย์ นาคพงษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยนางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ โดยได้ร่วมจัดรายการกับนางสาวสุภาวัลย์ ศรีสัตย์ใจ ผู้จัดรายการภาคภาษาไทยใหญ่ ออกอากาศทาง คลื่น AM 1476 กฮ. และพูดถึงนโยบายรัฐบาล ที่ดูแลปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยเน้นย้ำให้มาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา

 ผู้ส่ง :