พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ งาน 42 ปี สวท.เชียงใหม่

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ทำ พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในงาน 42 ปี สวท.เชียงใหม่ วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้คู่ความสุข ในเวลา 08.29 น. เมื่อวันที่ 14 พ.ค.56 ที่ผ่านมา

ทีมงานเตรียมของไหว้

 ผู้ส่ง :