หน่วยงานภายนอก ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 42 ปี สวท.เชียงใหม่

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการและผู้แทน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับมอบกระเช้าแสดงความยินดีจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง ปีที่ 42 วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข เมื่อวันที่ 14 พ.ค.56 ที่ผ่านมา.

 ผู้ส่ง :