กิจกรรม ดีเจ พบผู้ฟัง งาน 42 ปี สวท.เชียงใหม่

สำหรับ ภาคค่ำ มีกิจกรรม ดี.เจ. พบผู้ฟัง ในบรรยากาศกาดหมั้วคัวฮอม เริ่มต้นเวลา 16.30 น. ลงทะเบียนผู้ฟังที่เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 17.00-19.00 น. เริ่มกิจกรรม ดี.เจ. พบผู้ฟัง โดย ดี.เจ. สวท.เชียงใหม่ ทุกคน ทุกคลื่นความถี่ ขึ้นเวทีกล่าวทักทายพบปะผู้ฟังสลับการเล่นเกมส์แจกของรางวัล การแสดงของศิลปินล้านนา ได้แก่ ณัฐ กิติสาร อาร์สยาม ปฏิญญา ตั้งตระกูล เทิดไท ชัยนิยม วิทูรย์ ใจพรหม และศิลปินอื่นๆ อีกมากมาย

 ผู้ส่ง :