ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่ ร่วมงาน ครบรอบ 53 ปี สำนักประชาสัมพัน์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

นายวิโรจน์ หลุยบุญเป็ง รักษาการ ผอ.สวท.เชียงใหม่ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานครบรอบ 53 ปี เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง และเปิดตัว TV Digital พร้อมก้าวไปข้างหน้าเคียงข้างประชาชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนและสวท.เชียงใหม่ยังเข้ารับประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ โดยมีนายประวิน พัฒนพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา.

 ผู้ส่ง :