สวท.เชียงใหม่ จัดโครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ณ อำเภอกัลยาณิวัฒนา

นายวิโรจน์ หลุยบุญเป็ง รักษาการผู้อำนวยการพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ สวท. เชียงใหม่ จัดโครงการ ปันน้ำใจ...สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาว ที่ได้รับบริจาคจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่ ทุกคนทั้งในรูปแบบของสิ่งของและจำนวนเงินเพื่อนำไปซื้อผ้าห่ม ได้จำนวน 200 ผืน ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2556 และมีการจัดจัดรายการพิเศษสัญจรนอกสถานที่ ออกอากาศสดทางระบบ FM 93.25 MHz และAM 1476 KHz ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30-11.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

 ผู้ส่ง :