สวท.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ดี.เจ. พบผู้ฟัง เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ ครบ 43 ปี

กิจกรรมดีเจ.พบผู้ฟัง โดยให้ผู้จัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ทุกคนขึ้นเวทีกล่าวทักทายพบปะผู้ฟังสลับกับการให้ผู้ฟังทั้งที่ฟังอยู่ทางบ้านและภายในงานได้แสดงความเห็นและอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ ครบ 43 ปี นอกจากนี้ ยังมีศิลปิน ไม้เมือง และ ณัฏฐ์ กิตติสาร มาร่วมขับร้องเพลงให้ผู้ฟังได้ฟังกันสดๆ ด้วยแจกของที่ระลึกแก่ผู้ฟัง และจัดรายการสดออกอากาศทางคลื่น เอฟเอ็ม 93.25 มฮ.และ เอเอ็ม 1476 กฮ. และถ่ายทอดทั้งภาพและเสียงผ่านเว็บไซต์ http://region3.prd.go.th/chiangmai โดยมีประชาชนตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชนและผู้ฟังร่วมรายการจำนวนมาก เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 14 พ.ค.57

 ผู้ส่ง :