อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะสำนักงาน ก.พ.ติดตามงานหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมนายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะจากกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองการเจ้าหน้าที่ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2557 เร่งสร้างและสนับสนุนความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด พร้อมชื่นชมการบริหารงานเชิงบูรณาการของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยมีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 (นางธารทิพย์ ทองงามขำ) และผู้บริหารในสังกัด ให้การต้อนรับ และคณะจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2557 เร่งสร้างและสนับสนุนความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด พร้อมชื่นชมการบริหารงานเชิงบูรณาการของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

 ผู้ส่ง :