หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 44 ปี ก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ (ต่อ)

นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการและผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 44 ปี ก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ โดยปีนี้งดรับกระเช้า จึงมีหน่วยงานต่างๆ นำทุนมาสนับสนุนการจัดกิจกรรม สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชน ปี 2558 แทน ณ ด้านหน้า สวท.เชียงใหม่

 ผู้ส่ง : วีรพงษ์ สารต๊ะวงค์