สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียงพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ ประจำปี 2559

สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียงพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ ประจำปี 2559 ณ เชิงสะพานนวรัฐ วันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ถ่ายทอดเสียงทาง FM 93.25 MHz

 ผู้ส่ง : วรัญญา ใฝ่ไพโรจน์