กิจกรรม Meet and Greet โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย

สวท.เชียงใหม่จัดกิจกรรม Meet and Greet ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ปี 2559 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ถนนคนเดินวัวลาย โดยมี อาศาสมัครชาวต่างชาติ ผู้จัดรายการ Helping Hand และแฟนรายการมาร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

 ผู้ส่ง : วรัญญา ใฝ่ไพโรจน์