สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียง เวทีเสวนา คนเหนือเดินหน้า ร่วมปฏิรูปประเทศไทย

นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมงานถ่ายทอดเสียงกิจกรรมเวทีเสวนา คนเหนือเดินหน้า ร่วมปฏิรูปประเทศไทย โดยมี สื่อมวลชน และตัวแทนภาคประชาชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ กว่า 300 คน ร่วมเวที เสวนา “คนเหนือเดินหน้า ร่วมปฏิรูปประเทศไทย” เพื่อสร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นในการขับเคลื่อน ตามโรดแมป ระยะที่ 2 ของรัฐบาล ที่โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 ผู้ส่ง : วีรพงษ์ สารต๊ะวงค์