ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสื่อในสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

วันนี้(7 มี.ค.59) พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสื่อในสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม คลื่นวิทยุชนเผ่า วิทยุเพื่อความมั่นคง ระบบเอเอ็ม. ความถี่ 1476 กิโลเฮิร์ต ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ความสนใจสอบถามถึงการจัดรายการของ 7 ชนเผ่า ซึ่งทำหน้าที่สื่อสารนโยบายของรัฐบาลไปสู่ประชาชนบนพื้นที่สูงในแต่ละชนเผ่าให้เกิดความเข้าใจ

 ผู้ส่ง : วรัญญา ใฝ่ไพโรจน์