อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาศครบรอบ 45 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่


 ผู้ส่ง : วรัญญา ใฝ่ไพโรจน์