บรรยากาศการถ่ายทอดเสียงงานดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


 ผู้ส่ง : วรัญญา ใฝ่ไพโรจน์