บรรยากาศการเตรียมงานดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์


 ผู้ส่ง : วรัญญา ใฝ่ไพโรจน์