สวัสดีปีใหม่ 2549 จากใจ ชาว สวท.เชียงใหม่

สวัสดีปีใหม่จากใจและไมตรี

โรงเรียนสันติศึกษา เชียงใหม่
โรงเรียนสิริมังคลา เชียงใหม่
วิทยาลัย ฟาร์อีสเทริน์ เชียงใหม่
บริษัท นามิกิ เชียงใหม่

 

พืชสวนโลก เชียงใหม่
ศูนย์ควบคุมการบิน เชียงใหม่
โรงพยาบาลแมคคอมิค เชียงใหม่
สถานจัดการและอนุลักษณ์พลังงาน มช.
สถานบริการสุขภาพพิเศษ มช.


ผู้ส่ง :