การประชุมเชิงปฏิบัติการRadio Managementณกรุงกัวลาลัมเปอร์

อาภาภรณ์ นาควัชระ หัวหน้าฝ่ายรายการสวท.เชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นผ้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการRadio Management ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ผู้เข้าร่วมประชุม10ประเทศประกอบด้วย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิจิ ปาปัว นิวกีนี บรูไน บังคลาเทศ อิหร่าน ไทย เวียตนาม
บรรยากาศในห้องประชุมที่ IPTAR
ฟังบรรยายจากวิทยกรจากDeutsche Welle Radio Training Centre
ส่วนหนึ่งของผ้เข้าร่วมประชุมขณะเดินทางจากที่พักโรงแรม Colona Inn Hotel
แบ่งกลุมย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการ

 

การวิจัย กรตลาด และสำรวจลูกค้าและผ้ให้การสนับสนุน
บรรยากาศภายในกรุงกัวลาลัมเปอร์


ผู้ส่ง :