เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่เจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่เข้าขอพรรดนําดําหัว ผอ.สปข.3

หลังจากตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่และรับฟังการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทุกฝ่าย ได้ร่วมกันรดนําดําหัวขอพร ผอ.สปข.3 เนื่องในวันสงกรานต์ 49ผู้ส่ง :