การสํารวจผลการรับฟังด้านรายการ

สวท.เชียงใหม่สํารวจผลการรับฟังด้านรายการทั้งภาคภาษาชนเผ่าและรายการต่างๆของ สวท.เชียงใหม่ , สวทกรุงเทพ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงด้านรายการกระจายเสียง. ในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน.

ก่อนออกเดินทางแม่ฮ่องสอน-ปาย-เชียงใหม่
ทีมงานกับวิวสวยของห้วยน้ำดัง
ชูศรี เชาว์วาทินสอบถามสัมภาษณ์ที่ ปายแม่ฮ่องสอน

 

นิพนธ์ เจ้าเจริญพร กับพี่น้องม้ง
อนันต์ สิวลี กับพี่น้องลีซู
ชูศรี เชาว์วาทิน กับพี่น้องไทยใหญ่
มานะ กาญจนปกรณ์ กับพี่น้องกะเหรี่ยง


ผู้ส่ง :