สํารวจผลการรับฟัง สวท.เชียงใหม่ และ สวท.กรุงเทพฯ


มานะ กาญจนปกรณ์ กับพี่น้องกะเหรี่ยง
ทีมงานกับบ้านพักระหว่างเดินทางที่ อ.ปาย
อาภาภรณ์ นาควัชระ ห.ฝรก ชูศรี เชาว์วาทิน สอบถามพี่น้องไทยใหญ๋
นิพนธ์ ,ศิริพร , สมศรี ชอบมาก ฟังทุกวันคะ
นิพนธ์ เจ้าเจริญพรกับพี่น้องม้ง

 

ห.ฝรก อาภาภรณ์ นาควัชระกับสาวลีซูที่ปาย แม่ฮ่อง
ศิริพร เอกรัฐ กับพี่น้องลาหู่
ออกอากาศสดจากแม่ฮ่องสอนโดยช่างเทคนิค รพีพงษ์ เป็กทอง


ผู้ส่ง :