งานเลี้ยงส่งน้องยุ้ย

พี่พี่ น้องน้องชาว สวท.เชียงใหม่แสดงความยินดีกับผู้ประกาศสาวสวยไปรับตําแหน่งใหม่ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงใหม่

คนสวยของสวท.เชียงใหม่
คนสวยของสวท.เชียงใหม่
คนสวยของสวท.เชียงใหม่และคนสวยของเทศบาลยางเนิ้งสารภี


ผู้ส่ง :