ชาวเชียงใหม่ร่วมส่งสิ่งของเครื่องใช้อาหารน้ำดืมให้ชาวน่าน

พี่พี่น้องน้องชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจส่งสิ่งของเครื่องใช้อาหารนําดืมไปให้พี่พี่น้องน้องชาวน่านส่งใจสู้ภัยน้ำท่วม 2 คันรถยีเอ็มซี ทหารค่ายกาวีละ

 ผู้ส่ง :