การสัมมนา การมีส่วนร่วมพัฒนารายการวิทยุภาษาชนเผ่า

สวท.เชียงใหม่ จัดสัมมนาตามโครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนารายการวิทยุภาษาชนเผ่าเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฎิบัติงาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุม สํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่

 ผู้ส่ง :