โรงเรียนหางดงรัฐราชอุปถัมถ์ เชียงใหม่ศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่

สมาชิกชุมชุนงานประชาสัมพันธ์ รร.หางดงรัฐราชอุปถัมถ์ ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติจริงของ สวท.เชียงใหม่

 ผู้ส่ง :