ภาพกิจกรรม<< หน้าที่ 22/24 >>
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

เทปบันทึกภาพ
การแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-บรูไน วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2548

   เทปบันทึกภาพงานชนเผ่าร่วมใจต้านภัยสังคม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2547 ณ.สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3