เชียงใหม่เจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค – กีฬาปลอดบุหรี่ ภาคเหนือ 11-13 ตุลาคม นี้

  
    คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค – กีฬาปลอดบุหรี่ รอบคัดเลือกภาคเหนือ 11-13 ตุลาคม นี้
ในการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2549 ที่ห้องประชุมอาคารหอพัก 700 ปี ภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีนายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค – กีฬาปลอดบุหรี่ รอบคัดเลือกภาคเหนือ 15 จังหวัด ซึ่งกำหนดจัดระหว่าง 11 – 13 ตุลาคม 2549 นี้ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถจัดการแข่งขันได้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เคยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑารายการนี้มาแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2546 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีเช่นกัน
ทั้งนี้สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค – กีฬาปลอดบุหรี่ รอบคัดเลือกระดับภาคและรอบชิงชนะเลิศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ นักเรียนชาย-หญิง อายุต่ำกว่า 18 ปี และนักเรียนชาย-หญิง อายุต่ำกว่า 15 ปี และสำหรับการจัดแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคนี้ สมาคมกรีฑาฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมด
 
, อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม