ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเศรษฐศาสตร์ร่วมเสวนาเรื่องเขตการค้าเสรี ไทย - สหรัฐ ที่เชียงใหม่

  
    นักวิจัยจากสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศชี้ว่า การเจรจาเขตการค้าเสรีไทย – สหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องดำเนินต่อไปมิฉะนั้นไทยจะเสียโอกาส แต่ทั้งนี้ต้องเปิดเผยข้อมูลการเจรจาให้สาธารณะได้รับทราบอย่างโปร่งใส
สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ The U.S.-Thailand FTA : If Not Now, When โดยนำนาย Howard F. Rosen กรรมการบริหารกลุ่ม Trade Adjustment Assistance Coalition และนักวิจัยของสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (Institute for International Economics) มาบรรยายและเป็นผู้นำการเสวนากับกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีการบรรยายและอภิปรายกันอย่างกว้างขวางทั้งผลดีผลเสีย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา
นาย Howard F. Rosen กล่าวว่า การเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้น อย่าได้มองเฉพาะเรื่องการค้าเสรีอย่างเดียว แต่ขอให้มองเรื่องของการเจรจาพูดคุย เพราะหากเรื่องใดมีปัญหาก็สามารถนำมาเจรจาหาข้อยุติให้เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายได้ และสำหรับประเทศไทยแล้ว การเปิดเสรีการค้ากับสหรัฐถือว่ามีความจำเป็น เพราะหากสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศอื่น ๆ แล้ว ไทยก็จะสูญเสียโอกาส
นายฮาวเวิร์ดยังกล่าวอีกว่า ในการดำเนินการทุกอย่างย่อมมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้าน ซึ่งทุกประเทศก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน แต่รัฐบาลจะต้องรับฟังแล้วนำมาเป็นข้อมูลพิจารณา ทั้งนี้ ไม่มีใครสามารถไปบอกกับรัฐบาลประเทศใดได้ว่าจะต้องเปิดเผยอย่างไร แต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องพิจาณาเอง อย่างที่สหรัฐอเมริกา ประเด็นการเจรจาจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางสื่อมวลชน และการดำเนินการก็เป็นไปอย่างโปร่งใส
 
, อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม