การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ และการใช้ซอฟต์แวร์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

  
    ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา จะทำให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และ ICT ได้ใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญามีหลายประเภท เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ซึ่งรวมถึงผลงานด้านซอฟต์แวร์ มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นายปริญญา กระจ่างมล รองผู้อำนวยการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาผู้ประกอบการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน กล่าวว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ใช้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และDigital Content รวมถึงบุคคลทั่วไปได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ การนำกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟแวร์ไปใช้ สร้างความตระหนักในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม และพัฒนาผู้ประกอบการของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงจัดสัมมนาส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ และการใช้ซอฟต์แวร์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ณ ห้องประชุมเจนิวา โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
การจัดงานสัมมนาจะมีขึ้น 5 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2 ครั้ง ในส่วนภูมิภาคครั้งนี้เป็นครั้งแรก แต่ละครั้งจะมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ความเสียหาย หากละเมิดลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 
16 ธันวาคม 2554 , 12:57 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – นริศรา - อังคณา สวท. เชียงใหม่