คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน วันหลอดเลือดสมอง

  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน วันหลอดเลือดสมอง ระบุโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของความพิการและเป็นอัมพาตอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน วันหลอดเลือดสมอง ภายในงานมีทีมแพทย์และพยาบาลให้บริการตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองให้กับประชาชนทั่วไปที่มาเข้าร่วมงาน การออกกำลังกายประกอบเพลงโรคหลอดเลือดสมอง สาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ การตอบปัญหาชิงรางวัลมากมาย รวมทั้งการบรรยายเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง การแสดงอาการและการรักษา จัดขึ้น ณ ห้องโถงอาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวลัดดาวัลย์ พีระคำ พยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า โรคนี้ไม่มีอาการบ่งบอกมาก่อน ลักษณะที่แสดงว่ากำลังเป็นโรคหลอดเลือดสมอง คือ แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว หน้าเบี้ยว พูดไม่ชัด นึกคำพูดไม่ออก เดินเซ ปวดศรีษะ ตาพร่ามัว หรือตาบอดข้างใดข้างหนึ่ง อาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบโทรศัพท์แจ้งสายด่วน 1669 และรีบพบแพทย์ภายใน 3 – 45 ชั่วโมง ซึ่งโรคหลอดเลือดสมอง หรือภาษาชาวบ้านเรียกโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในผู้หญิงและอันดับสองในผู้ชาย
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน การสูบบุหรี่และดื่มสุราปริมาณมาก สำหรับการดูแลสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมอง ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้แจ่มใส หากมีอาการผิดปกติที่เป็นสัญญาณของการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษา
 
16 ธันวาคม 2554 , 15:08 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – นริศรา – อังคณา สวท. เชียงใหม่