วัดศรีสุพรรณ จัดพิธี สัตตะมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สร้างบุญกุศลให้พ้นวิกฤต อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศล

  
     วัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปวัฒนธรรมย่านวัวลาย จัดพิธีสัตตะมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สร้างบุญกุศลให้พ้นวิกฤต อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศล
พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ กล่าวว่า งานสัตตะมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา มหาราชา มีกิจกรรมที่สำคัญ คือ พิธีบวงสรวงเพื่อเป็นมงคล การเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปะวัฒนสูตร ปลุกเสกสัตตะมหามงคล ช่วงค่ำ มีนางนฤมล ปาลวัตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมหาพุทธภิเษกสัตตะมหามงคลพระเจ้าเจ็ดตื้อ และ เหรียญครูบาศรีวิชัย ไว้บูชาเพื่อเป็นปัจจัยสร้างอุโบสถเงินให้แล้วเสร็จ วันที่ 17 ธันวาคม 2554 สืบชะตา ต่ออายุ ตามประเพณี 5 เชื้อชาติ ได้แก่ ล้านนา ลาว เขมร มอญ และไตย ถวายสังฆทานเสริมบุญ บารมี สร้างความดีแก่ชีวิตและครอบครัว และมงคลพิธีสะเดาะนพเคราะห์ ตัดกรรม แก้ปีชง อาบน้ำพระพุทธมนต์ ตามจารีตชาวเขมร โดยเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ กล่าวทิ้งท้ายว่า อุโบสถเงินหลังปัจจุบันสร้างมาได้ 7 ปีแล้ว ขณะนี้โครงสร้างเสร็จเรียบร้อยคงค้างรายละเอียดการตกแต่ง ตั้งงบประมาณไว้ 25 ล้าน ขณะนี้ได้ปัจจัยมาเพียง 12 ล้าน หรือแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 60 ซึ่งก็ต้องทยอยหาเพิ่ม ในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ คณะศรัทธาวัดศรีสุพรรณจะเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าเม็ดเงิน เม็ดละ 700 บาท หรือ ทำบุญตามช่องพระอรหันตธาตุที่นำมาประดิษฐาน ช่องละ 2,999 บาท หรือทำบุญตามเจตนา
อุโบสถเงิน เป็นนวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินเพียงแห่งเดียวในโลกไม่มีใครเหมือน อาศัยหลักการสืบทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเงินชุมชนย่านวัวลาย สร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมลงบนแผ่นเงินบริสุทธิ์ เงินผสม อะลูมิเนียมและดีบุก ประดับตกแต่งโครงสร้างอุโบสถทั้งหลัง โดยใช้เงินบริสุทธิ์ ประดับส่วนสำคัญและปลอดภัย จำนวน 99 กิโลกรัม ส่วนที่เหลือจะเป็นวัสดุแทนเงินทั้งหมด แม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็เห็นถึงการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน บูรณาการกับการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างมีคุณค่ายิ่ง
 
16 ธันวาคม 2554 , 15:49 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – นริศรา – อังคณา สวท. เชียงใหม่