คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโบว์ลิ่งการกุศลช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง

  
     สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโบว์ลิ่งการกุศลช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เพื่อหารายได้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ณ บูลลี่โบว์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว นางพรพิมล กาบบัว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามเงื่อนไขการเรียนการสอนที่ว่า นักศึกษาต้องทำกิจกรรมก่อนจบการศึกษา 1 อย่างเพื่อนำความรู้ ทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ ครั้งนี้นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการตลาดได้ทำธุรกิจจำลองเพื่อหารายได้ร่วมกัน เพื่อนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพราะนักศึกษาเชื่อว่า ภาคเหนือเป็นต้นน้ำซึ่งมีส่วนทำให้ประชาชนในภาคกลางได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หลังจากรวบรวมเงินแล้วจะนำไปบริจาคผ่านครอบครัวข่าว 3 ต่อไป
ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาโดยตลอด ก่อนหน้านี้มีการมอบเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคกลาง โดยการนำของ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งการช่วยเหลือในเรื่องน้ำดื่มที่ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ด้วย
 
18 ธันวาคม 2554 , 13:42 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่