คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ เบาหวานและมะเร็งเกือบแสนรายต่อปี

  
    คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ เบาหวานและมะเร็งเกือบแสนรายต่อปี ขณะที่พบว่ามีแนวโน้มบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยบริโภคเกินกว่าปกติถึง 3 เท่า
นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนารูปแบบและนโยบายลดการบริโภคน้ำตาลในเด็กจังหวัดเชียงใหม่ เด็กเชียงใหม่อ่อนหวาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนชาวเชียงใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ส่งเสริมป้องกัน ควบคุมปัญหาโรคฟันผุและโรคอ้วนในเด็ก ให้เครือข่ายมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อลดการบริโภคน้ำตาลในเด็ก ครอบครัว และชุมชน รณรงค์เผยแพร่ให้สถานศึกษา หน่วยงานและเครือข่ายอื่น ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดการบริโภคน้ำตาลในเด็ก ขยายผลการดำเนินการนโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้โดยปกติแล้วควรบริโภคน้ำตาลไม่เกินวันละ 6 ช้อนชาต่อคน แต่พบว่าคนไทยบริโภคน้ำตาลวันละ 20 ช้อนชา ในปี 2551 คนไทยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยปีละ 28.1 กิโลกรัมต่อคน ปี 2552 บริโภคเฉลี่ย 31 กิโลกรัมต่อคน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยน้ำตาลที่พบส่วนใหญ่จะมากับเครื่องดื่ม ทั้งนี้น้ำตาลนั้นมาจากน้ำตาลโดยตรงและแป้งจากอาหาร ขณะที่การที่เอวเพิ่มทุก 5 เซนติเมตรเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ เบาหวานและมะเร็ง เป็นสองเท่า โดยพบว่ามีการเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวเกือบแสนรายต่อปี หรือเฉลี่ย 1 รายทุกๆ 6 นาที
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ปี 2554 เด็กอายุขวบครึ่งมีฟันผุร้อยละ 14.8 กลุ่มอายุ 3 ปี พบฟันผุร้อยละ 55.2 กลุ่มอายุ 12 ปี พบร้อยละ 56.8 โดยพบว่าเด็กก่อนวัยเรียนแปรงฟันก่อนนอนเพียงร้อยละ 42 และพบอัตราอ้วนลงพุง 4,852 ต่อแสนประชากร ภาวะโภชนาการเกินในเด็กก่อนวัยเรียนร้อยละ 12.9 และเด็กประถมศึกษาร้อยละ 13.8
 
20 ธันวาคม 2554 , 11:07 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา-กาญจนาพร-อนุสรา สวท.เชียงใหม่