องค์การอุณาโลมจัดงานสายใยรักมิเลือน ณ เรือนดารา

  
     องค์การอุณาโลมจัดงานสายใยรักมิเลือน ณ เรือนดารา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
พลเอกปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ ราชองครักษ์พิเศษ ประธานองค์กรอุณาโลม ประธานที่ปรึกษาสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยและคณะทำงานขององค์กรอุณาโลม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สายใยรักมิเลือน ณ เรือนดารา ณ บริเวณสวนอาหารบ้านดิน ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซี่งคณะทำงานขององค์กรอุณาโลมได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราชและพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูต่อแผ่นดิน ซึ่งทุกพระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและมหาชนชาวสยามมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่แสดงถึงความรักที่มิลืมเลือนหายไปจากความทรงจำ อันเป็นความรักของที่พระองค์มีต่อกัน ความรักชาติ รักแผ่นดิน รักประชาชน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของราชวงศ์จักรีและแผ่นดินล้านนา
ในงานได้เชิญเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ผู้สืบสายสกุลเชื้อเจ้าเจ็ดตน นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมพิธี จัดแบบกาดมั่วและอาหารขันโตก ในงานยังได้มีการแสดงแบบล้านนา ทั้งการระบำซอ ขับร้องเพลงประกอบการบรรเลงเครื่องสายไทย อื่อกะโลงแบบล้านนา ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงดา ฟ้อนลาวแพน ฟ้อนเงี้ยว ผู้ร่วมงานได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วย
 
20 ธันวาคม 2554 , 12:23 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อังคณา-กาญจนาพร สวท.เชียงใหม่