แถลงข่าว งาน กิจกรรมย่านการค้าพาณิชย์ บ้านถวายหมู่บ้านสร้างสรรค์ครั้งที่ 2

  
    กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน กิจกรรมย่านการค้าพาณิชย์ บ้านถวายหมู่บ้านสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมสินค้าศิลปหัตถกรรม หมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
นาย วรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว กิจกรรมย่านการค้าพาณิชย์ บ้านถวายหมู่บ้านสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมี นางสาว ปานจิต พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงข่าว งานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2555 ณ บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสินค้าศิลปะหัตกรรมชุมชนบ้านถวาย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของท้องตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ อันจะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
สำหรับย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านย่านการค้าพาณิชย์ระดับประเทศ เมื่อปีที่ผ่านมา สินค้าสำคัญคือ ไม้แกะสลัก สินค้าศิลปหัตถกรรม ของประดับและตกแต่งบ้าน คาดการณ์รายได้สะพัดในงานไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท โดยจะเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 ซึ่งงานดังกล่าวยังมีการเสวนาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนด้วย
 
20 ธันวาคม 2554 , 18:48 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา-กาญจนาพร สวท.เชียงใหม่