ม็อบชนม็อบ หน้าสถานกงสุลสหกรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ กรณีเรียกร้องให้ยุติแทรกแซงมาตรา 112

  
    เครือข่ายคนเชียงใหม่สถาบันพระมหากษัตริย์ยื่นหนังสือเรียกร้องให้เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยยุติการแทรกแซงมาตรา 112 หวุดหวิดปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มรักเชียงใหม่ 51
เครือข่ายคนเชียงใหม่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ นำโดยนางนิตยพร สุวรรณชินและนางชมพูนุท โทสินธิติ รวมตัวที่ด้านหน้าสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงนางคริสตี้ เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ผ่านนายทอดด์ เบทโพซอน รองกงสุลอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ กรณีที่ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลไทยแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2551 ในคดีนายโจ สัญชาติไทย-อเมริกัน และนายอำพล ให้ปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วย โดยกลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คดีดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยเป็นบทบัญญัติกฎหมายที่ให้ความปกป้องคุ้มครองประมุขและรัชทายาทซึ่งเป็นกฎหมายที่ยอมรับระดับสากล มาตรา 112 ของไทยมีรากมาจากจารีต วัฒนธรรม ระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์เป็นฉันทานุมัติของคนไทยที่ต้องการให้คงอยู่ของสภาพบังคับของกฎหมายนี้ โดยขอเรียกเรียกร้องให้แสดงความขอโทษต่อประชาชนไทยที่ได้แทรกแซงกิจการภายใน หมิ่นหยามลบหลู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยโดยทันที ยุติการกระทำใดๆ อันเป็นผลกระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศไทย และยุติการดำเนินการใด ๆ อันมีผลกระทบต่อฉันทานุมัติของประชาชนไทยในการดำรงซึ่งสิทธิเสรีภาพแห่งจริยธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงอันแนบแน่นระหว่างประชาชนไทยกับพระมหากษัตริย์ที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ในการมาชุมนุมดังกล่าวหวุดหวิดจะมีเหตุรุนแรงเมื่อกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 นำโดยนางกัญญาภัค มณีจักรหรือดีเจ.อ้อม ได้รวมตัวไปชุมนุมต่อต้านการเช่นกันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าควบคุมไม่ให้มีการปะทะกัน โดยนางกัญญาภัคกล่าวว่ากลุ่มเสื้อแดงไม่ได้ต่อต้านมาตรา 112 แต่ไม่ต้องการให้นำพระมหากษัตริย์และสถาบันมาข้องเกี่ยวกับการเล่นการเมือง และไม่ต้องการให้นำพระบรมฉายาลักษณ์มาใช้เป็นเกราะป้องกันการปราศรัยทางการเมือง
 
21 ธันวาคม 2554 , 11:12 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กาญจนาพร-อังคณา สวท.เชียงใหม่