สวดมนต์ทำความดีต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและแผ่นดิน

  
    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า 2554 ต้อนรับปีใหม่ 2555 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและแผ่นดิน
มหาเถรสมาคม สำนักงานนายกรัฐมนตรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคล รับพรปีใหม่ภายใต้โครงการ สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีส่งท้ายปีเก่า 2554 ต้อนรับปีใหม่ 2555 น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณอันประเสริฐและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและแผ่นดิน โดยจะดำเนินการพร้อมกันทุกวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2554 ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 02.00 น. สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ วัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม คือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร วัดศรีโสดาพระอารามหลวง วัดสวนดอกพระอารามหลวง วัดพันอ้น วัดศรีปันเงิน อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด วัดท่าตอนพระอารามหลวง อำเภอแม่อาย และวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม วัดชยาลังการ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
21 ธันวาคม 2554 , 14:04 น. , อ่าน 1257  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา สวท. เชียงใหม่