พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานโครงการหลวง

  
     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานโครงการหลวงประจำปี 2554 งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2554
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานโครงการหลวงประจำปี 2554 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2554 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 7 รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างเอนกอนันต์ ทรงจัดตั้งมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาและชาวไทยบนพื้นที่สูง ให้ปลูกพืชเมืองหนาว และพัฒนาอาชีพ ทดแทนการปลูกฝิ่นและพืชเสพติดจนได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติว่าโครงการหลวงสามารถลดจำนวนพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างได้ผลและเป็นโครงการที่ได้ผลเป็นรูปธรรมเป็นแบบอย่างของการพัฒนาพื้นที่ให้ปลอดจากสารเสพติด ในงานมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตผลโครงการหลวงทั้ง 38 แห่งในราคาประหยัด ปีนี้มีพืช ผัก แนะนำคือ ส้มพันธุ์ใหม่ ชาหงส์ ดอกไม้พันธุ์ใหม่ ต้นอ่อนบร็อคโคลี่ ไม้ดอกไม้ประดับ น้ำพลัมเข้มข้น
ในงานมีการสาธิตประกอบอาหารจากพืชผักโครงการหลวง มีดารานักแสดงมาร่วมงานทุกวัน ตั้งเป้ามีรายได้ตลอดการจัดงานกว่า 6 ล้านบาท
 
22 ธันวาคม 2554 , 16:16 น. , อ่าน 1296  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่