จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้ชื่อ อาบหมอก อิ่มดอย

  
    จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้ชื่อ อาบหมอก อิ่มดอย
นายทวีศักดิ์ วัฒนธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวิษณุ อรุณบำรุงวงค์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน และนายเทิดเกียรติ สุกใส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแถลงข่าว การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้ชื่อ “อาบหมอก อิ่มดอย” บนเส้นทางระหว่างอำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป สนใจในการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายด้วยจักรยานเสือภูเขา ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่จำกัดเพศหรืออายุ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า โครงการดังกล่าว แบ่ง เป็น 2 รูปแบบ คือ เพื่อพิชิตความไว และรูปแบบเก็บสะสมแต้ม เพื่อไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้สนใจการปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ในต้นปี 2555 ยังมีอีก 2 กิจกรรมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ งานจัดแสดงของชนเผ่าต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2555 และงานฤดูหนาวและรื่นเริง ประจำปี 2555 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-22 มกราคม 2555
 
22 ธันวาคม 2554 , 17:43 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   อนุสรา-นริศรา สวท.เชียงใหม่