ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 มอบนโยบายแก่ตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาค 5

  
    ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 มอบนโยบายแก่ตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เน้น 3 นโยบายหลัก ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
พลตำรวจโทสุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 มอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่งรองสารวัตร สังกัดตำรวจถูธรภาค 5 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 195 นาย แยกเป็นกลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน 31 นาย กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม 164 นาย กำหนดให้รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 กล่าวว่า ตำรวจทุกนายต้องยึดถือแนวปฏิบัติเดียวกัน ดูแลประชาชน เป็นที่พึ่งพิงได้ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยมีนโยบาย 3 ข้อหลัก คือ นโยบายดูแลประชาชน ตำรวจต้องออกตรวจตลาดสด เวลา 6.00-7.00 น. อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รับทราบถึงปัญหาของประชาชน นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทุกโรงพักต้องทราบทุกเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดรวมทั้งบ่อนการพนันและป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบ จับทันควัน จ่ายทันที เป็นการมอบขวัญกำลังใจแก่ตำรวจที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม
ด้านมาตรการการรักษาความปลอดภัยในช่วงปีใหม่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 กล่าวว่า ได้สั่งการไปยังทุกสถานีตำรวจ ให้ผู้กำกับทุกสถานีตั้งมาตรการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยในเส้นทางการท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เนื่องจากมีการตั้งด่านตรวจเมาแล้วขับและมั่นใจว่าจะไม่ให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่อย่างแน่นอน
 
23 ธันวาคม 2554 , 16:58 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา-อังคณา สวท.เชียงใหม่