โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับ 7 วันอันตราย

  
    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ติดสัญญาณผ่านระบบมือถือและอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงการทำงานเครือข่าย 8 จังหวัดภาคเหนือ
ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติโรสนิรมิตร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 – 4 มกราคม พ.ศ. 2555 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสถานที่ ได้เตรียมห้องฉุกเฉิน ห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจซึ่งแยกอากาศไม่ให้ออกมาปนเปื้อนภายในห้องฉุกเฉิน ด้านอุปกรณ์การแพทย์ ได้เพิ่มเครื่องอัลตร้าซาวน์เพื่อให้บริการในห้อง รวมถึงเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจประจำที่ห้องฉุกเฉิน และเครื่องมืออื่นๆ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในเลือด เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ในด้านบุคลากร ทางโรงพยาบาลได้เพิ่มอัตรากำลังที่ห้องฉุกเฉิน ทั้งแพทย์และพยาบาล รวมถึงได้เพิ่มอัตรากำลังของห้องผ่าตัดเพื่อรองรับการผ่าตัดฉุกเฉินในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ยังจัดทีมเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เกิดเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านการส่งต่อผู้ป่วย ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง และด้านการรองรับกรณีอุบัติเหตุกลุ่ม และสาธารณภัย ทางโรงพยาบาลได้มีการซักซ้อมแผน เพื่อการเตรียมรับมือช่วยเหลือ โดยร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ เป็นแกนนำในการปรับปรุงแผนอุบัติเหตุกลุ่มของโรงพยาบาลทุกอำเภอ และประสานงานภายในทีมหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุสาธารณภัยขนาดใหญ่ มีศูนย์ประสานงาน 4 ศูนย์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ และเชียงราย มีรถฉุกเฉิน 25 คัน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ประสานงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยมือถือ โดยแพทย์จะสามารถทราบอาการผู้ป่วยได้ทันที และทีมแพทย์จะพร้อมออกไปยังที่เกิดเหตุภายใน 1 นาที หลังรับแจ้งเหตุ
จากข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2554 พบว่า สถิติผู้บาดเจ็บ ในช่วง 7 วันอันตรายเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 850 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 12 ราย และอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมือง ดอยหล่อ และดอยสะเก็ด ตามลำดับโดยปีใหม่นี้มีงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ คาดว่านักท่องเที่ยวจะเข้าเชียงใหม่มากกว่าปกติ
 
23 ธันวาคม 2554 , 17:14 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุสรา-กาญจณาพร สวท.เชียงใหม่