คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมนำเข้าเครื่องฉายรังสีเอกซ์นำวิถี เครื่องแรกของไทย เครื่องที่สองในเอเชีย

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมนำเข้าเครื่องฉายรังสีเอกซ์นำวิถี เครื่องแรกของไทย เครื่องที่สองในเอเชีย เพื่อให้บริการรักษาประชาชนทันสมัย ระดับสากลที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ อาจารประจำภาควิชารังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง ได้สั่งนำเข้าเครื่องฉายรังสีเอกซ์นำวิถีแบบเกลียวหมุน เป็นนวัตกรรมใหม่เครื่องแรกของประเทศไทย เครื่องที่สองในเอเชียรองจากสิงคโปร์ มูลค่ากว่า 160 ล้านบาท เพื่อให้บริการประชาชนในภาคเหนือ ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยที่สุด แก้ข้อจำกัดในการใช้รังสีแบบเดิมที่ไม่สามารถฉายรังสีให้โดนเฉพาะส่วนเนื้อร้ายได้ ทำให้อวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงได้รับรังสีไปด้วย ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ทำให้ไม่สามารถฉายรังสีสูงพอที่จะทำลายเซลล์มะเร็งทั้งหมดได้ เครื่องฉายรังสีเอกซ์นำวิถีจะสามารถให้ผลการรักษาโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความแม่นยำขึ้น ครอบคลุมรอยโรคและหลีกเลี่ยงอวัยวะปกติ เพิ่มโอกาสหายจากโรคมะเร็งให้แก่ผู้ป่วยมากขึ้น ใช้เวลาในการฉายรังสีน้อยกว่าปกติครึ่งหนึ่ง
สำหรับเครื่องฉายรังสีเอกซ์นำวิถีจะนำมาติดตั้งที่ภาควิชารังสีวิทยา หน่วยรังสีและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปลายเดือนมกราคม 2555 และคาดว่าจะเริ่มให้บริการผู้ป่วยได้ตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้าเป็นต้นไป
 
24 ธันวาคม 2554 , 17:28 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่